Parouse.com
 Parouse.comYangcheng Lake
Yangcheng Lake
(Chinese: 阳澄湖; pinyin: Yángchéng Hú) is a freshwater lake about 3 kilometres (1.9 mi) northeast of the city of Suzhou
Suzhou
in Jiangsu
Jiangsu
Province, China. It is the most famous area of origin for the Chinese mitten crabs which are considered a delicacy. Yangchen lake is located between Lake Tai
Lake Tai
and the Yangtze
Yangtze
River. It crosses the boundary of the cities Suzhou, Changshu
Changshu
and Kunshan
Kunshan
and has a surface area of about 20 square kilometres (7.7 sq mi). The Chinese mitten crabs migrate from Yangcheng Lake
Yangcheng Lake
towards the Yangtze
Yangtze
delta for mating in September and October. The local fishermen harvest the animals during this migration. In 2002, the total production of Chinese mitten crabs in Yangcheng Lake
Yangcheng Lake
was estimated to be about 1,500 tonnes (1,500 long tons; 1,700 short tons). External links[edit]

China
China
Daily article on faked origins of Hairy Crabs Article on the lake and the crab by the Suzhou
Suzhou
government

v t e

Lakes of China

Five Great Lakes

Poyang Dongting Chao Tai Hongze

Notable freshwater lakes

Xingkai Poyang Dongting Tai Hulun Hongze Nansi Bosten Chao Gaoyou Ngoring Gyaring Sayram Baiyangdian Honghu Longgan Liangzi Dianchi Manasarovar Ulansuhai Luoma Erhai Junshan Fuxian Shiju Wabu Nanyi Dongping Ge Yangcheng Chenghai Dianshan Yangzong Xingyun Qilu Yilong Ayding Buir Chagan Daming Diexi Dongqian Heaven (Changbai Tianchi) Baihua Karakul Kunming Lugu Ruyi South Tangjiashan Baiyun Xuanwu Yueya Kanas

Notable salt lakes

Qinghai Namtso Serling Zhari Namco Tangra Yumco Ulungur Yamdrok Pangong Rakshastal (La-Ang Tso) Aibi

National Parks

Jingpo Wudalianchi Tai West (Hangzhou) East Lake (Wuhan) Tianshan Tianchi Songhua Jingyue Slim West Dongting Hongfeng Dianchi Jin Crescent QInghai Chao Fairy West (Huizhou) Qiong Bosten Feiyun Huguang Rock Bailong Sayram Huating Zhelin

Protected wetlands

Dongting Poyang Hulun South Dongting West Dongting Xingkai Bita Napa Lashi Nygoring Gyaring

Nature Reserves

Hengshui Xingkai Wudalianchi Yinglong Caiyun Shengjin Poyang Dongting Erhai Serling West (Dunhuang) Gahai Qinghai Caohai Hulun Kanas Hongze Haba

Major urban lakes

West (Hangzhou) East (Wuhan) Tangxun Lake Kunming Yuyuantan West (Huizhou) Slim West Taiye Dianchi Daming Yueya Ruyi South Xuanwu Qujiangchi Lotus Pond Baiyun Yinglong Caiyun

Reservoirs

Three Gorges Longtan Longyangxia Danjiangkou Sapung Thousand Islands Xinfengjiang Liujiaxia Changshou Yantan Jiangkou Guanting Miyun See also: List of dams and reservoirs in China

v t e

Jiangsu
Jiangsu
topics

Nanjing
Nanjing
(capital)

General

History Politics Economy

Geography

Cities Grand Canal of China Yellow Sea East China
China
Sea Xishan Island Yangtze
Yangtze
River Lake Tai Hongze Lake Yangcheng Lake Huai River Qixia Mountain

Education

Nanjing
Nanjing
University Southeast University Hohai University Nanjing
Nanjing
Normal University Nanjing
Nanjing
University of Science and Technology

Culture

Wuyue culture Shuochang Cuisine Chinese opera Ge Yuan Garden

Visitor attractions

Purple Mountain Sun Yat-sen Mausoleum Ming Xiaoling Mausoleum Jiming Temple Nanjing
Nanjing
Yangtze
Yangtze
River Bridge Hanshan Temple Huqiu Tower Grand Buddha at Ling Shan Chaotian Palace Qixia Temple Tianning Temple Pagoda Zhouzhuang

Category Commons

This Suzhou-related article is a stub. You can help by expanding it.