Parouse.com
 Parouse.comThesaban
Thesaban
(Thai: เทศบาล, RTGS: thetsaban, pronounced [tʰêːt.sā.bāːn]) are the municipalities of Thailand. There are three levels of municipalities: city, town, and sub-district. Bangkok
Bangkok
and Pattaya
Pattaya
are special municipal entities not included in the thesaban system. The municipalities assume some of the responsibilities which are assigned to the districts (amphoe) or communes (tambon) for non-municipal (rural) areas. Historically, this devolution of central government powers grew out of the Sukhaphiban (ุสุขาภิบาล) sanitary districts first created in Bangkok
Bangkok
by a royal decree of King Chulalongkorn
Chulalongkorn
in 1897. The thesaban system was established in the Thesaban
Thesaban
Organization Act of 1934 (Thai: พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖),[1] and has been updated several times since, starting with the Thesaban
Thesaban
Act of 1939 (Thai: พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑),[2] which was replaced by the Thesaban
Thesaban
Act of 1953.[3] The 1953 act was most recently amended by the Thesaban
Thesaban
Act (No. 12) of 2003.[4]

Administrative divisions of Thailand

Central

Ministry Department

Provincial

Province District Subdistrict

Local

City-municipality Town-municipality Subdistrict-municipality Subdistrict administrative organisation

Special
Special
governed cities

Bangkok Pattaya

v t e

Contents

1 City-municipality 2 Town-municipality 3 Subdistrict-municipality 4 See also 5 External links 6 References

City-municipality[edit] Thesaban
Thesaban
nakhon (Thai: เทศบาลนคร) is usually translated as "city municipality". To qualify for city status a municipality needs to have a population of at least 50,000 and sufficient income to carry out the tasks of a city. When first organized in 1934, the minimum qualifications for city status were a population of 30,000 with a density of 1,000 per km².[1] In 1939 the required population density was increased to 2,000 per km², along with the addition of a financial requirement.[2] In 1953 the population density requirement was again raised, to 3,000 per km²,[3] before being removed entirely in 2000.[5] For 22 years, from 1972 to 1994, as well as between March and November 1936, there was only one city municipality in Thailand, which is Chiang Mai, as in 1972 Bangkok
Bangkok
had been changed from city municipality, to special governed district. Until 1972 there were three city municipalities: Chiang Mai, Phra Nakhon (now Bangkok), and Thonburi
Thonburi
(now part of Bangkok). In 1994, Nakhon Si Thammarat
Nakhon Si Thammarat
town municipality became the second city municipality of Thailand, and the third in the south. Town-municipality[edit] Thesaban
Thesaban
mueang (Thai: เทศบาลเมือง) is usually translated as "town municipality". For a municipality to qualify as a town, it either needs to be a provincial capital, or have a population of at least 10,000 and sufficient income to cover the tasks of a town. When first organized in 1934, minimum qualification for town status was a population of 3,000 with a density of 1,000 per km².[1] In 1939 requirements were increased to a population of 5,000 with a density of 2,000 per km², plus a financial criterion.[2] In 1953, the minimum population requirements was raised to the present value; the population density was also raised, to 3,000 per km²,[3] before being removed entirely in 2000.[5] Subdistrict-municipality[edit] Thesaban
Thesaban
tambon (Thai: เทศบาลตำบล), the lowest level municipal unit, is usually translated as "sub-district municipality". Despite the name, it may not necessarily cover the same area as a sub-district (tambon); i.e., it may not cover a tambon completely, or conversely, it may extend over parts of more than one tambon. For an area to qualify as a thesaban tambon, it must have a gross income of at least 5 million baht and a population of at least 5,000 with a minimum density of 1,500 per km², plus the approval of the population within that area.[6] Many of today's thesaban municipalities were originally sukhaphiban tambon, sanitation districts, the number of which had grown to 35 in 1935, when these were converted into municipalities. New sanitary districts were again established starting in 1952. With the Act to Upgrade Sanitary Districts to Thesaban
Thesaban
of May 1999 all were converted in May 1999,[7] though many of them did not actually meet the criteria above. See also[edit]

Mueang, Thailand
Thailand
Section List of cities in Thailand
Thailand
by population List of cities in Thailand Subdivisions of Thailand

External links[edit]

History of administrative reforms http://www.tessaban.com (in Thai)

References[edit]

^ a b c The Royal Gazette, พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖, Vol. 51, Page 82-107. 24 Apr 1934. Retrieved on 28 Nov 2008. ^ a b c The Royal Gazette, พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑, Vol. 56, Pages 155-86. 1 Apr 1939. Retrieved on 28 Nov 2008. ^ a b c The Royal Gazette, พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖, Vol. 70 No. 14, Pages 222-257. 17 Feb 1953. Retrieved on 28 Nov 2008. ^ The Royal Gazette, พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖, Vol. 120 No. 124ก, Pages 1-15. 22 Dec 2003. Retrieved on 28 Nov 2008. ^ a b The Royal Gazette, พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓, Vol. 117 No. 41ก, Pages 12-27. 12 Nov 2000. Retrieved 28 Nov 2008. ^ Netherlands Geographical Studies 374 (2008): "Institutions and regional development in Southeast Asia", S. 125 Retrieved on 3 Dec 2008. ^ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ (PDF). Royal Gazette (in Thai). 116 (9 ก): 1–4. 24 Feb