Parouse.com
 Parouse.comThượng Trạch
Thượng Trạch
is a commune (xã) and village in Bố Trạch District, Quảng Bình Province, in the North Central Coast region of Vietnam.

v t e

Quảng Bình Province

Capital: Đồng Hới

Đồng Hới

Bắc Nghĩa Đồng Mỹ Đồng Phú Đồng Sơn Đức Ninh Đông Hải Đình Hải Thành Nam Lý Phú Hải Bảo Ninh Đức Ninh Lộc Ninh Nghĩa Ninh Quang Phú Thuận Đức

Ba Đồn

Ba Đồn Quảng Long Quảng Phong Quảng Phúc Quảng Thọ Quảng Thuận Quảng Hải Quảng Hòa Quảng Lộc Quảng Minh Quảng Sơn Quảng Tân Quảng Thủy Quảng Tiên Quảng Trung Quảng Văn

Bố Trạch District

Hoàn Lão Bắc Trạch Cự Nẫm Đại Trạch Đồng Trạch Đức Trạch Hạ Trạch Hải Trạch Hòa Trạch Hoàn Trạch Hưng Trạch Lâm Trạch Liên Trạch Lý Trạch Mỹ Trạch Nam Trạch Nhân Trạch Phú Định Phú Trạch Phúc Trạch Sơn Lộc Sơn Trạch Tân Trạch Tây Trạch Thanh Trạch Thượng Trạch Trung Trạch Vạn Trạch Xuân Trạch

Lệ Thủy District

Kiến Giang Nông Trường Lệ Ninh An Thủy Cam Thủy Dương Thủy Hải Thủy Hoa Thủy Hồng Thủy Hưng Thủy Kim Thủy Lộc Thủy Liên Thủy Mai Thủy Mỹ Thủy Ngân Thủy Ngư Thủy Ngư Hòa Phong Thủy Phú Thủy Sen Thủy Sơn Thủy Tân Thủy Thái Thủy Thanh Thủy Trường Thủy Văn Thủy

Minh Hóa District

Quy Đạt Xuân Hoá Yên Hoá Trung Hoá Tân Hoá Minh Hoá Hồng Hoá Hóa Tiến Hóa Hợp Hóa Sơn Hóa Phúc Hóa Thanh Dân Hoá Thượng Hoá Trọng Hóa Quy Hóa

Quảng Ninh District

Quán Hàu Võ Ninh Lương Ninh Hải Ninh Duy Ninh Vĩnh Ninh Hàm Ninh Hiền Ninh Xuân Ninh An Ninh Gia Ninh Tân Ninh Vạn Ninh Trường Xuân Trường Sơn

Quảng Trạch District

Cảnh Dương Cảnh Hóa Phù Hóa Quảng Châu Quảng Đông Quảng Hợp Quảng Hưng Quảng Kim Quảng Liên Quảng Lưu Quảng Phú Quảng Phương Quảng Thạch Quảng Thanh Quảng Tiến Quảng Trường Quảng Tùng Quảng Xuân

Tuyên Hóa District

Đồng Lê Lâm Hóa Hương Hóa Thanh Hóa Thanh Thạch Kim Hóa Sơn Hóa Lê Hóa Thuận Hóa Đồng Hóa Thạch Hóa Nam Hóa Đức Hóa Phong Hóa Mai Hóa Ngư Hóa Tiến Hóa Châu Hóa Cao Quảng Văn Hóa

Coordinates: 16°48′N 107°15′E / 16.800°N 107.250°E / 16.800; 107.250

This article about a location in Quảng Bình Province, Vietnam
Vietnam
is a stub. You can help by expanding it.