Parouse.com
 Parouse.comHongze Lake (Chinese: 洪澤湖; pinyin: Hóngzé Hú) is in Jiangsu Province, China
China
and is encompassed by the prefecture-level cities Suqian
Suqian
( Sihong County
Sihong County
and Siyang County) and Huai'an
Huai'an
( Xuyi County
Xuyi County
and Hongze County). Lake Hongze is the fourth largest freshwater lake in China. Lake Hongze has quadrupled in size since the 12th century.[citation needed] A particularly large change happened in 1680, when the Yellow River changed its course and merged with the Huai River. Heavy sediment from the Yellow River
Yellow River
blocked the Huai River; the diverted water created Hongze Lake as we know it today. The city of Sizhou was completely submerged, as was the nearby Ming Ancestors Mausoleum. The latter was rediscovered only in the 1960s.[1] References[edit]

^ Eric N. Danielson, "The Ming Ancestor Tomb Archived 2013-09-27 at the Wayback Machine.". CHINA HERITAGE QUARTERLY, No. 16, December 2008.

External links[edit]

Lake Hongze English guide (Jiangsu.NET)

v t e

Lakes of China

Five Great Lakes

Poyang Dongting Chao Tai Hongze

Notable freshwater lakes

Xingkai Poyang Dongting Tai Hulun Hongze Nansi Bosten Chao Gaoyou Ngoring Gyaring Sayram Baiyangdian Honghu Longgan Liangzi Dianchi Manasarovar Ulansuhai Luoma Erhai Junshan Fuxian Shiju Wabu Nanyi Dongping Ge Yangcheng Chenghai Dianshan Yangzong Xingyun Qilu Yilong Ayding Buir Chagan Daming Diexi Dongqian Heaven (Changbai Tianchi) Baihua Karakul Kunming Lugu Ruyi South Tangjiashan Baiyun Xuanwu Yueya Kanas

Notable salt lakes

Qinghai Namtso Serling Zhari Namco Tangra Yumco Ulungur Yamdrok Pangong Rakshastal (La-Ang Tso) Aibi

National Parks

Jingpo Wudalianchi Tai West (Hangzhou) East Lake (Wuhan) Tianshan Tianchi Songhua Jingyue Slim West Dongting Hongfeng Dianchi Jin Crescent QInghai Chao Fairy West (Huizhou) Qiong Bosten Feiyun Huguang Rock Bailong Sayram Huating Zhelin

Protected wetlands

Dongting Poyang Hulun South Dongting West Dongting Xingkai Bita Napa Lashi Nygoring Gyaring

Nature Reserves

Hengshui Xingkai Wudalianchi Yinglong Caiyun Shengjin Poyang Dongting Erhai Serling West (Dunhuang) Gahai Qinghai Caohai Hulun Kanas Hongze Haba

Major urban lakes

West (Hangzhou) East (Wuhan) Tangxun Lake Kunming Yuyuantan West (Huizhou) Slim West Taiye Dianchi Daming Yueya Ruyi South Xuanwu Qujiangchi Lotus Pond Baiyun Yinglong Caiyun

Reservoirs

Three Gorges Longtan Longyangxia Danjiangkou Sapung Thousand Islands Xinfengjiang Liujiaxia Changshou Yantan Jiangkou Guanting Miyun See also: List of dams and reservoirs in China

v t e

Jiangsu
Jiangsu
topics

Nanjing
Nanjing
(capital)

General

History Politics Economy

Geography

Cities Grand Canal of China Yellow Sea East China
China
Sea Xishan Island Yangtze River Lake Tai Hongze Lake Yangcheng Lake Huai River Qixia Mountain

Education

Nanjing
Nanjing
University Southeast University Hohai University Nanjing
Nanjing
Normal University Nanjing
Nanjing
University of Science and Technology

Culture

Wuyue culture Shuochang Cuisine Chinese opera Ge Yuan Garden

Visitor attractions

Purple Mountain Sun Yat-sen Mausoleum Ming Xiaoling Mausoleum Jiming Temple Nanjing
Nanjing
Yangtze River
Yangtze River
Bridge Hanshan Temple Huqiu Tower Grand Buddha at Ling Shan Chaotian Palace Qixia Temple Tianning Temple Pagoda Zhouzhuang

Category Commons

This Jiangsu
Jiangsu
location article is a stub. You can help by expanding it.